Příklady realizovaných projektů

 

Popis projektu Výběr z použitých prvků

Kulturní dům Trutnov - řízení scénické technologie

Divadlo

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas je nejvýznamější stavbou v Trutnově za několik posledních desetiletí a firma LIMASOFT se na ní podílela dodáním programového vybavení pro řízení scénické technologie - 20 divadelních tahů, tah oponu a clusteru a pohony tří stolů.

Některé z hlavních požadavků :

  • nezávislé řízení jednotlivých tahů
  • synchronizovaný pojezd 2 skupin tahů současně v požadované toleranci a při různých zatíženích
  • zápis poloh, rychlostí a směrů tahů do paměti – (10000 pozic, pojmenované pozice)
  • zápis skupin tahů do paměti (100 skupin, pojmenované skupiny)
  • průběžná kalibrace poloh tahů

  • ovládání opony – rychlost joystickem nebo tlačítky nebo přímo z dotykového displeje
  • zápis poloh a rychlostí opony do paměti (20pojmenovaných pozic)

  • přesně synchronizované řízení jednotlivých pohonů podpor tak, aby tato synchronizace byla primární a zaručená.
  • zápis poloh stolů do paměti ( 50 pojmenovaných pozic )
  • kalibrace jednotlivých pohonů jednotlivých stolů resp. stolů mezi sebou

Řečeno jednou větou - ideální úloha pro systém OMRON Trajexia

PLC:
CJ1M
CJ2H
Servodriver:
TJ1-MC16
Měniče:
Cimr-F7
Terminál:
NS15

LIMASOFT s.r.o. - měření, průmyslová automatizace, programování PLC, prodej a aplikace prvků OMRON a průmyslových robotů YAMAHA