Roboty YAMAHA

Řada Charakteristika Max. zatížení Max. zdvih v ose X Zdvih v ose Y Model

XY-X

XY


Kartézské roboty řady XY

 • vysoká pevnost konstrukce - zatížení až 50kg
 • opakovatelná přesnost polohování +/- 10µm
 • délka posuvu až 3050mm
 • rychlost až 1,8m/s
 • také v provedení CLEAN do čistého prostředí

Příklady použití:

Standardní provedení

4,5kg
12kg
7kg
20kg
14kg
30kg
40kg
40kg
100-650mm
150-1050mm
150-2450mm
150-1050mm
150-3050mm
250-1250mm
250-1250mm
1150-2050mm
50-300mm
150-550mm
150-550mm
150-650mm
150-550mm
150-650mm
250-650mm
250-650mm
PXYx
FXYx
FXYBx
SXYx
SXYBx
MXYx
HXYx
HXYLx

Čisté provedení

20kg 150-1050mm 150-1050mm SXYxC

Varianty uspořádání ramen Pracovní rozsah

Rameno

 • Pohyblivý vozík na ose Y
robot YAMAHA - rameno

Portál

 • Pohyblivý vozík na ose Y
 • přídavné vedení v ose X pro zvýšení nosnosti
robot YAMAHA - rameno

Pohyblivé rameno

 • Pohyblivé rameno v ose Y
robot YAMAHA - rameno

Vertikální rameno

 • Vertikální pohyb v ose Y
robot YAMAHA - rameno

XZ

 • Kombinace osy X pro horizontální pohyb a osy Z pro vertikální pohyb
robot YAMAHA - rameno
robot YAMAHA - rameno

Typ do čistého prostředí

 • Speciální model s pohyblivým vozíkem v ose Y
robot YAMAHA - rameno


Varianty kabelů
 • kabelový řetěz
 • řetěz se zaplňuje kabely zhruba do 30%
 • samotný kabel - vhodné pro kratší ramena
 • kabel uložený v trubce - vhodné do čistého prostředí
 • společný přívod tlakového vzduchu, kapalin ap.

LIMASOFT s.r.o. - měření, průmyslová automatizace, programování PLC, prodej a aplikace prvků OMRON a průmyslových robotů YAMAHA