Příklady realizovaných projektů

 

Popis projektu Výběr z použitých prvků

Řízení technologií čištění odpadových vod

Čistá voda

V řadě obcí v Čechách i na Slovensku jsou čistírny odpadních vod řízeny technologií OMRON

Řízeny jsou systémy mechanického předčištění, přepouštěcí ventily, čerpadla a míchadla. Na základě obsahu O2 se řídí otáčky dmychadel. Čistící procesy jsou zpravidla u menších ČOV diskontinuální (se střídavým napouštěním jímek) nebo v případě velkých ČOV kontinuální.

Řidiči fekálních vozů jsou identifikováni pomocí bezkontaktních čipů a množství dovezených fekálií je měřeno a archivováno.

Nastavování parametrů se provádí pomocí dotykových terminálů OMRON, které i v nepříliš příznivém prostředí ČOV vykazují velmi dobrou spolehlivost.

Kromě těchto velkých komunálních ČOV se podílíme i na čističkách průmyslových (např. čištění barev nebo tuků) ale také např. na úpravě vody pro vodní radovánky v libereckém Babylonu.
PLC:
CPM2A
CJ1M
Měniče:
CIMR-J7
Terminály:
APT40
NT21

LIMASOFT s.r.o. - měření, průmyslová automatizace, programování PLC, prodej a aplikace prvků OMRON a průmyslových robotů YAMAHA